นาฏศิลป์คืออะไร

เขียนโดย นาฏศิลป์


นาฏศิลป์นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการแสดงประกอบดนตรี เช่น ฟ้อน รำ ระบำ โขน แต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกและมีลีลาท่าการแสดงที่แตกต่างกันไป สาเหตุหลักมาจากภูมิอากาศ ภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่น ความเชื่อ ศาสนา ภาษา นิสัยใจคอของผู้คน ชีวิตความเป็นอยู่ แต่ละภาคมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1 ความคิดเห็น:

นาฏศิลป์ กล่าวว่า...

สวยดีสาระดีมาก

แสดงความคิดเห็น